Mentorystė „Spiečiuose“

Kaip vyksta mentorystė „Spiečiuose“?

Mentorystės programos eiga:

  1. Pirminė dalyvių atranka. Peržiūrimos programoje norinčių dalyvauti dalyvių anketos ir atliekama pirminė atraka. Atrinkti dalyviai pakviečiami į įvadinę mentorystės sesiją – tolimesnę dalyvių atranką.
  2. Įvadinė mentorsytės sesija – dalyvių atranka. Programa prasideda nuo įvadinės verslo mentorystės sesijos, kurios metu mentoriai susitinka su programoje norinčiais dalyvauti verslo atstovais. Po įvadinės sesijos mentoriai ir programos koordinatorius pasilieka teisę sudaryti mentorystės poras bei atrinkti labiausiai motyvuotus verslininkus dalyvavimui programoje.
  3. Mentorystės porų sudarymas. Po įvadinės sesijos dalyviai ir mentoriai yra suskirstomi poromis individualioms konsultacijoms. Konsultacijos vyksta pagal mentoriaus ir programos dalyvio sutartą grafiką, pasirinktu laiku bei komunikacijos būdu, bet nerečiau nei 1 kartą per mėnesį. Kiekvienas verslininkas drauge su jam priskirtu mentoriumi konsultuojasi visos programos metu.
  4. Progreso sesijos. Programai įsibėgėjus, „Spiečiuose“ (arba nuotoliniu būdu) organizuojamos progreso sesijos. Jose dalyviai pristato kartu su mentoriumi išsikeltus tikslus, uždavinius, iššūkius ir pasiektus rezultatus. Po pristatymo dalyviams patarimus duoda ne tik jo mentorius, bet ir kiti ekspertai!
  5. Kontaktinis renginys ir mokymai. Mentorystės programos dalyviai turės galimybę mokymų bei konsultacijų su mentoriumi metu ugdyti tikslines savo verslo kompetencijas bei užmegzti naujas verslo pažintis kontaktiniame renginyje, kuris suburs visų miestų programos dalyvius ir mentorius!
  6. Programos rezultatų pristatymas. Pasibaigus programai, „Spiečiuose“ vyksta finaliniai dalyvių pristatymai. Jų metu įvertinama, ar buvo pasiekti išsikelti tikslai, pasidalinama išmoktomis pamokomis ir atradimais.

____

Kodėl verta gauti mentorystę ir kas gali ją gauti?

Jei esate pradedantysis verslininkas, siekiate savo verslo augimo ar esminių verslo pokyčių – konsultuokitės su mentoriais!

Skaitykite daugiau

____

Kodėl verta būti mentoriumi ir kas gali juo tapti?

Jei turite sukaupęs (-usi) reikšmingos patirties verslo vystymo ar kitose srityse (pavyzdžiui, rinkodaros, teisės, finansų ir t.t.), kviečiame savo žiniomis pasidalinti su augti siekiančiais verslininkais!

Skaitykite daugiau

Daugiau informacijos apie Inovacijų agentūros Verslo mentorių tinklą, atrankos kriterijus ir veiklos organizavimą galite skaityti Inovacijų agentūros Verslo mentorių tinklo tvarkos apraše.